سه شنبه, 02/17/1398 - 08:47 alborz

برگزاری کلاس فنی حرفه ای افسران HSE (ایمنی،بهداشت،محیط کار) برای اولین بار در کشور

برای اولین بار درکشور کلاس فنی حرفه ای افسران HSE (ایمنی،بهداشت،محیط کار) در حوزه 113 شهیدان احسانی نژاد توسط اشکان محمدپور مسئول سازندگی مربوطه برگزار شد.