چهارشنبه, 03/29/1398 - 09:34 alborz

کارگاه آموزشی و توانمند سازی در حوزه استارت‌آپ و فضای کسب و کار

بسیج سازندگی استان البرز برگزار می‌کند،
کارگاه آموزشی و توانمند سازی در حوزه
استارت‌آپ و فضای کسب و کار
خواهران و برادران
لطفا جهت ثبت نام مشخصات کامل خود شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر و شماره ملی را بوسیله‌ی خط همراهی که پاسخگو هستید به شماره همراه ۰۹۰۳۹۸۱۲۸۱۱ و یا آیدی @jahadi_alborz ارسال نمایید.
کارگاه آموزشی و توانمند سازی در حوزه استارت‌آپ و فضای کسب و کار