شنبه, 04/01/1398 - 10:14 alborz
صندوق های مردم یاری

کارگاه آموزشی تسهیلگران صندوقهای مردم یاری استان البرز

کارگاه آموزشی تسهیلگران صندوقهای مردمیاری استان البرز از روز شنبه 98/04/01 آغاز به کار نموده و تا روز سه شنبه 98/04/04 دایر می باشد.
کارگاه آموزشی تسهیلگران صندوقهای مردم یاری استان البرز

 

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی از قبیل

  • طرح اعتلای صندوقهای مردم یاری
  • سامانه یارا
  • آموزش فنی و حرفه ای صندوق ها
  • ظرفیت های بخش تعاون
  • اقتصاد مقاومتی و مبانی کسب و کار

توسط اساتید مجرب مورد بحث و آموزش قرارخواهد گرفت.