یکشنبه, 04/09/1398 - 12:17 alborz
استارت آپ و فضای کسب و کارهای نوپا

کارگاه آموزشی و توانمند سازی درزمینه استارت آپ و فضای کسب و کار

با همت و تلاش مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی سازمان بسیج سازندگی استان البرز کارگاه آموزشی و توانمندسازی درزمینه استارت آپ و فضای کسب و کار با حضور گروه های جهادی و کارآفرینان استان البرز روز پنجشنبه مورخه 98/04/06 در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی توسط مهندس نادر سلطانی نائب رئیس اتاق تعاون استان البرز و دکتر بهزاد پورنقدی کارگزار و مشاور توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) استان البرز برگزار گردید.
کارگاه آموزشی و توانمند سازی درزمینه استارت آپ و فضای کسب و کار