برگزاری دوره مهارت آموزی پرورش زنبور عسل

شنبه, 05/19/1398 - 11:45 alborz
آموزش مهارت

برگزاری دوره مهارت آموزی پرورش زنبور عسل

کانون بازنشستگان سپاه امام حسن مجتبی(علیه السلام) با همکاری سازمان بسیج سازندگی دوره آموزش مهارت پرورش زنبور عسل برگزار می نماید.
این دوره از تاریخ 98/05/19 آغاز و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
در پایان این دوره به فراگیران گواهی مهارت اعطا خواهد شد.
برگزاری دوره مهارت آموزی پرورش زنبور عسل