توزیع مواد غذایی بین نیازمندان به همت گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

شنبه, 05/19/1398 - 13:27 alborz
محرومیت زدایی

توزیع مواد غذایی بین نیازمندان به همت گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

به همت گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیه السلام ) استان البرز در روستاهای محروم ماهدشت وصفادشت در سالروز شهادت امام محمد باقر(علیه السلام) غذای نذری ، نان سبوس دار و عصاره مالت توزیع توزیع شد.
توزیع مواد غذایی بین نیازمندان به همت گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

محمد انجیله ای مسئول گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیه السلام) بیان نمود که نان های اهدایی توسط خانوم های محروم سرپرست خانوار پخت و توسط گروه جهادی خریداری  و بین نیازمندان توزیع گردید .
شایان ذکراست برای کودکان روستای احمدآباد دراین روز حلقه معرفتی پیرامون شناخت امام محمد باقر(علیه السلام) برگزارگردید.

وی افزود: تعدادی گوشت قربانی هم بین خانواده های نیازمند روستاهای راشته و احمد آباد ماهدشت توزیع شد.