بازدید مسئول نظارت و بازرسی و بسیج سازندگی دانشجویی از پروژه عمرانی

شنبه, 05/19/1398 - 13:42 alborz
بازدید از پروژه محرومیت زدایی

بازدید مسئول نظارت و بازرسی و بسیج سازندگی دانشجویی از پروژه عمرانی

معاونین نظارت و بازرسی و بسیج سازندگی ناحیه دانشجویی استان البرز از پروژه عمرانی محرومیت زدایی خانه محروم بازدید و سرکشی نمودند.
بازدید مسئول نظارت و بازرسی و بسیج سازندگی دانشجویی از پروژه عمرانی

  روز شنبه 98/05/19 معاونین نظارت و بازرسی و بسیج سازندگی ناحیه دانشجویی استان البرز در منطقه گلدشت کرج حضور داشته و از پروژه عمرانی محرومیت زدایی خانه محروم بازدید و سرکشی کرده و از جزئیات آن آگاه شدند.

در این بازدید برادر  پاسدار محمد انجیله ای قول مساعد جهت تجهیز این منزل محروم توسط حوزه نمایندگی ولی  فقیه در ناحیه دانشجویی  با همکاری سامانه سایه را دادند.