چهارشنبه 1399/12/27 - 11:32 alborz-admin

محموله کمک های مردمی استان البرز به منطقه زلزله زده سی سخت رسید

این محموله شامل پتو ، لباس گرم ، ارزاق ، پک های بهداشتی و اسباب بازی کودکان و ... بود .