گزارش تصویری از اقدامات گروههای جهادی بسیج دانشجویی استان البرز اعزامی به مناطق محروم استان اردبیل

1401-05-23
5

گزارش تصویری از اعزام گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان البرز به مناطق محروم کشور

1401-05-20
20

برنامه تلویزیونی فصل ایستادگی برنامه ای جهت انعکاس فعالیت ها و خدمات سپاه و بسیج

1401-05-14
14

برنامه تلویزیونی فصل ایستادگی برنامه ای جهت انعکاس فعالیت ها و خدمات سپاه و بسیج

1401-05-14
8

گزارش تصویری از فعالیت گروه های جهادی بسیج دانش آموزی

1401-04-07
11

گزارش تصویری از فعالیت گروه های جهادی بسیج دانش آموزی

1401-04-07
5
بسیج سازندگی استان البرز

گزارش تصویری از اجرای پروژه ی آب شرب روستایی استان البرز

1401-04-07
11

گزارش تصویری از اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار

1401-04-02
26

احداث مجموعه کارگاهی با حمایت مسئولان و بسیج سازندگی استان البرز

1401-04-02
11

گزارش تصویری از اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار

1401-04-02
14

برگزاری دوره عملی پرورش شترمرغ

1401-04-01
23

کلیپ 4: دیدار جهادگران کشور با ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی / جهادگر محترم سردار حاج سعید قاسمی

1401-03-30
75

کلیپ 3: سخنرانی ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی با هسته جهادگران کشور

1401-03-30
97

کلیپ 2: دیدار جهادگران کشور با ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی / جهادگر محترم بهنام خاکزاد

1401-03-29
133

کلیپ 1: دیدار جهادگران کشور با ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی / جهادگر محترم امیر بزرگیان

1401-03-29
196

مستند شماره 5: کارگروه های تخصصی سومین مجمع عالی جهادگران کشور/ خوزستان، خرداد 1401

1401-03-14
122

مستند شماره 4: انتخابات سومین مجمع عالی جهادگران کشور/ خوزستان، خرداد 1401

1401-03-14
69

مستند شماره 3: گزارشی از انتخابات هیئت رئیسه سومین مجمع عالی جهادگران کشور (با مصاحبه تخصصی سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور و سرهنگ پاسدار ایل بیگی مدیر هدایت حرکت های جهادی کشور) / خوزستان، خرداد 1401

1401-03-11
74

مستند شماره 2: ارائه برنامه ها و نظرات کاندیداهای سومین مجمع عالی جهادگران کشور/ خوزستان، خرداد 1401

1401-03-11
55

مستند شماره 1: ارائه برنامه ها و نظرات کاندیداهای سومین مجمع عالی جهادگران کشور/ خوزستان، خرداد 1401

1401-03-11
99